Akcija „Globojame badaujančius žvėrelius“

DSC 2757Gamtosauginis  požiūris, teigiami santykiai su gyvosios ir negyvosios gamtos objektais ikimokykliniame amžiuje bus tvirti  tik nuosekliai supažindinant vaikus su gamtos dėsniais įvairiais metų laikais.

Mūsų visų pareiga išugdyti vaikuose pagarbą ir meilę supančiai aplinkai. Paspaudus šalčiui, nelikome abejingi ir pakvietėme lopšelio – darželio  bendruomenę dalyvauti gamtosauginėje akcijoje. Vidury savaitės, praskridusi šarka Patarška,  išnešiojo  darželio vaikams  žvėrelių laiškus-prašymus. Vaikų emocijos beribės, todėl greitai šią žinią pranešė artimiesiems. Kovo 5-osios rytą, dauguma vaikų į darželį atėjo su nešuliais. Akcijoje dalyvauti ir išvežti maisto atsargas mielai sutiko Viduklės girininkijos girininkas Raimondas Juzikis. Girininkas pagyrė vaikus, atliekančius kilnų darbą. Papasakojo apie girininkijoje augančius žvėris, rūpinimąsi jais, padovanojo pasakų knygelių. Visas atsargas sukrovę į mašiną ir girininkui padėkoję, ją išlydėjome, o patys pasilikome džiaugtis dar viena snieguota diena. Nuoširdžiai dėkojame už supratingumą vaikučiams, tėveliams ir visiems aktyviai dalyvavusiems  akcijoje.

Akcijos organizatorė auklėtoja Laima Vaičienė