Nominacija „Už iniciatyvumą“

2017 m. Raseinių lopšelio-darželio direktorė Indrė Matevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Bartkuvienė įsteigė nominaciją  „Už iniciatyvumą“. Kasmet nominacija ir Gulbės simbolis įteikiamas grupės bendruomenei už savitos lopšelio-darželio kultūros puoselėjimą, už narių įtraukimą į ugdymo turinio planavimą, įgyvendinimą ir kaitą.

Nominacija "Už iniciatyvumą" ir Gulbės simbolis 2023 m. skiriamas lopšelio-darželio logopedei Mildai Vežbavičienei ir socialinei pedagogei Astai Kavaliauskienei.

 

Nominacija „Už iniciatyvumą“ ir Gulbės simbolis 2022 m. skiriamas lopšelio-darželio grupei „Voveriukai“.

Nominacija „Už iniciatyvumą“ ir Gulbės simbolis 2021 m. skiriamas lopšelio-darželio grupei „Žiogeliai“.

Nominacija „Užiniciatyvumą“ ir Gulbės simbolis  2020 m. skiriamas lopšelio-darželio grupei „Pabiručiai“.

 Nominacija „Už iniciatyvumą“ ir Gulbės simbolis 2019 m. skiriamas lopšelio-darželio grupei „Bitutės“.

Nominacija „Už iniciatyvumą“ ir Gulbės simbolis 2018 m. skiriamas lopšelio-darželio grupei „Kregždutės“.

2017 m. nominacija „Už iniciatyvumą“ ir Gulbės simbolis skiriamas lopšelio-darželio grupei „Vabaliukai“.