Rasų (Kupolės) šventės papročiai ir tradicijos

Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ buvo parengtas ir  nacionalinėje eTwinning platformoje įgyvendintas projektas „Rasų (Kupolės) šventės papročiai ir tradicijos“.

Projekto metu vaikai su pedagogais ir šeimos nariais kalbėjo apie Rasų šventės tradicijas, mokėsi  tradicinių dainų, ratelių, žaidimų. Sužinojo, kokie augalai tinka kupolėms, juos rinko su šeimos nariais, pynė vainikus.

Šventės rytą visi  dainuodami patraukė į bendruomenės narių  papuoštą  šventės erdvę. Nusiprausę  stebuklinga ryto  rasa, praėję pro žolynais apipintus vartus,  šventės dalyviai suko smagius lietuvių liaudies ratelius, dainavo dainas, vaišinosi ir suposi.

Visą mėnesį vykdytas projektas buvo nuotaikingai liaudies tradicijas vaikams perteikiančia, bendruomenę telkiančia veikla.

Šventės akimirkas galite pamatyti čia.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Bartkuvienė