Projektas „Pasaka maiše“

paveikslKlausantis, kuriant pasaką formuojasi socialinės, kalbinės kompetencijos, lavinama vaizduotė, plečiamas žodynas, mokomasi nuosekliai dėstyti mintis, formuojasi savikontrolės įgūdžiai. Siekdamos tobulinti vaikų socialines, kalbines kompetencijas logopedė Milda Vežbavičienė ir socialinė pedagogė Asta Kavaliauskienė parengė ir įgyvendino nacionalinį eTwining projektą „Pasaka maiše“. Prie projekto prisijungė Alytaus lopšelio – darželio „Pasaka“, Rokiškio lopšelio – darželio „Varpelis", Alytaus lopšelio – darželio „Saulutė“ pedagogai.

Susipažinkite su mūsų lopšelio-darželio vaikų kurtomis pasakomis.

„Pelytė ir Lapė“

Kartą gyveno Pelytė ir Lapė. Pelytė išėjo pasivaikščioti ir pamatė medinį namelį. Jame gyveno močiutė ir senelis. Pelytė pasibeldė ir įėjo į vidų. Ji pamatė daug gražių ir skanių sausainių. Seneliai pakvietė ją pasivaišinti. Pelytė paprašė, kad pavaišintų ir jos draugę Lapę. Ji paėmė porą sausainių ir parnešė savo draugei. Lapė apsidžiaugė lauktuvėmis ir apsikabino Pelytę.

 Pasaką kūrė grupės „Kregždutės“ ugdytiniai  Nyah, Austėa, Lineta, Gabrielius ir Dominykas

„Kamuoliukas Pūkutis“

Seniai seniai gyveno  kamuoliukas Pūkutis.  Jis gyveno su tėčiu, mama ir sese. Vieną dieną visa šeima išėjo grybauti.  Jie pririnko daug grybų. Tada sesutė nuėjo riešutauti, tėtis - uogauti, mama dar nutarė pagrybauti, o Pūkutis nuėjo pamatyti voveraičių ir paklausyti paukštelių.

Tuo metu atsėlino vilkas ir pagrobė Pūkutį. Pūkutis labai išsigando ir verkė. O vilkas džiaugėsi Pūkučiu. Šeima greit pasigedo Pūkučio ir drauge patraukė jo ieškoti. Tėtis greit rado vilko olą ir joje pamatė kamuoliuką Pūkutį. Kamuoliuko  mama, tėtis ir sesė nutarė palaukti vakaro. Vakare vilkas prisiėdė ir užmigo. Šeima tyliai išvadavo Pūkutį. Jis nusišypsojo ir visi apsikabino. Tada grįžo namo ir laimingai gyveno.

Pasaką kūrė grupės „Voveriukai“ vaikai Ema, Aura, Lėja ir Danielius

„Narsusis vilkiukas“

Seniai labai seniai miške gyveno senelis ir senutė. Vieną rytą jie atsikėlę pamatė, jog pas juos į namus užklydo mažas vilkiukas. Seneliai labai išsigando jo. Vilkiukas prašė pagalbos – maisto ir vandens. Višta su viščiukais sakė neduoti, slėpėsi nuo jo. Arklys taip pat baidė jį iš kiemo, tik mažas veršiukas sakė vilkiuko pagailėti. Seneliai taip ir padarė. Vilkiukui labai patiko senelių namai ir jis niekur nėjo iš jų. Vieni gyvūnai buvo draugiški su vilkiuku, kiti ne. Vieną vakarą visi išgirdo didelį triukšmą. Pro senelių namus bėgo piktų vilkų būrys. Jie jau norėjo pulti senelius ir jų gyvulius, bet mažasis vilkiukas užstojo jiems kelią ir neleido pulti. Vilkai paklausė savo mažojo brolio. Taip vilkiukas išgelbėjo senelius. Nuo to laiko gyveno pas jų ir gynė nuo piktų priešų.

Pasaką kūrė grupės „Kregždutės“ vaikai