eTwinning projektas „European salad“

„eTwinning“ – tai bendruomenė Europos ugdymo įstaigoms. Ši programa skirta švietimo darbuotojams.Į šią platformą, kurioje pedagogai gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi, įsijungė ir Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ II buveinės pedagogės Rasa Pocienė ir Reda Jocienė, grupių „Vabaliukai“ ir ,,Žiogeliai“ vaikai, tėvai.

2018 m. rudens laikotarpiu buvo įgyvendintas tarptautinis projektas eTwinning „European salad“. Projektas sudarytas iš trijų etapų. Pirmame etape vyko sveikuolių salotų gaminimas kartu su tėveliais, antrame - darbelių gaminimas iš rudeninių daržovių, o trečiame -  pagamintų darbelių nuotraukų paroda. Vaikai turėjo galimybę pamatyti kitų šalių ir patys parodyti Lietuvoje augančių daržovių bei vaisių įvairovę ir naudą. Savo įgyta patirtimi dalintasi su Lenkija, Estija, Bulgarija, Rumunija, Kipru ir Raseinių r. Viduklės darželiu.

Šio projekto metu mokėsi ir pedagogai­-taikė naujus mokymo metodus, naujas technologijas ir naujus tradicinių užduočių atlikimo būdus. Siekiant, kad vaikas patirtų ugdymosi sėkmę, svarbu naujų projektų vykdymą integruoti į kasdienę ugdomąją veiklą.

Indrė  Matevičienė, lopšelio-darželio direktorė, Rasa Pocienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja