Emocijų spalvos

ad6907d3a thumbRaseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ socialinė pedagogė Asta ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė Rasa  kovo-lapkričio mėnesiais kvietė priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikus dalyvauti e Twinning platformoje parengtame projekte „Emocijų spalvos“.

Projekto veiklas galite pažiūrėti čia.

Šis projektas skirtas vaikų socialinio emocinio intelekto ugdymui, pasitelkiant meną ir muziką. Vaikai, klausydamiesi muzikos ar gėrėdamiesi menu, patirtas emocijas buvo kviečiami išreikšti kūryboje. Jau pats projekto pavadinimas sako, kad spalvų ir emocijų tikrai netrūko! Džiugina ir tai, kad į mūsų rengiamą projektą įsijungė draugai iš kitų miestų: Kauno lopšelis-darželis ,,Vaidilutė“, Alytaus lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Mažeikių lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“, Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Dobiliukas“, Alytaus lopšelis-darželis ,,Pasaka“.

Projekto dalyviai klausėsi klasikinės ar relaksacinės muzikos, gamtos garsų, pedagogų padedami susipažino su Čiurlionio kūryba. Vaikai ne tik susipažino su menu, bet kartu ugdė pagarbą kitam, empatiją, stiprino socialinio emocinio intelekto įgūdžius, mokėsi konstruktyviai išreikšti kilusias emocijas. O emocijos buvo išreikštos labai spalvotai ir kūrybiškai! Tik pagalvokit – vieni vaikai piešė ant malkos gabalėlio, seno džinsinio audeklo, folijos, kiti – konstravo, lipdė, kirpo, klijavo. Kitų kilusios emocijos atsispindėjo kompozicijose iš daržovių arba miško gėrybių! Dar kiti projekto dalyviai judesio pagalba improvizavo upės tekėjimą. Žodžiu, kūrybiškumo, spalvų ir emocijų buvo daug. Laisvės kurti ir atsipalaiduoti – taip pat. Kaip vienas iš dalyvių sakė: ,,Nieko negalvojau…Tiesiog meditavau…”

 Projekto organizatorės R. Baležentytė ir A.Kavaliauskienė