Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio laukimas Raseinių lopšelyje – darželyje „Saulutė“ pažymėtas įvairiais renginiais. Artėjančiam valstybės gimtadieniui kūrybingai ir pakiliai ruošėsi visa bendruomenė – buvo puošiama aplinka, vyko pasididžiavimą savo valstybe ugdantys renginiai. 2018 m. sausio 29 d. – vasario 15 d. visose 17 –oje lopšelio – darželio grupėse vyko įvairios veiklos Lietuvai. Kiekviena grupė buvo pasirinkusi veiksmažodį „Veikiu Lietuvai“, pagal kurį organizavo ugdomąją veiklą: kuriu, puošiu, dainuoju, sportuoju, vaidinu, konstruoju, gaminu, keliauju, deklamuoju, tyrinėju, pažįstu, pinu, žaidžiu tautinius žaidimus Lietuvai. Šių veiklų apibendrinimas, refleksija įvyko 2018 m. vasario 14 d. lopšelio – darželio I buveinėje su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Šio renginio metu vaikai turėjo galimybę išgirsti dainuojančius ne tik vienas kitą, bet ir išvydo dainuojančias savo auklėtojas. Į Lietuvos gimtadienio šventę buvo atvykę personažai, kurie padėjo vaikams įtvirtinti žinias apie Lietuvą.

2018 m. vasario 15 dieną, trijų priešmokyklinio ugdymo  grupių ugdytiniai, pasipuošę tautiniais drabužiais, susirinko į lopšelio - darželio salę, pažymėti Lietuvos šimtmečio. Šventę pradėjo giedodami tautinę giesmę. Po to vaikai „keliavo po Lietuvą“, sustodami ir aplankydami tris Lietuvos miestus: Raseinius, Vilnių, Klaipėdą. Pasakojo apie žymias miesto vieta,  sekė miestų atsiradimo legendas, prisiminė miestų simbolius, grožėjosi architektūriniais paminklais, muziejais. Šventės pabaigoje iššovė fejerverkus, skirtus Lietuvos gimtadieniui.  „Boružėlių“ grupės ugdytiniai šventės dalyvius vaišino  savo pagamintu trispalviu tortu. 

Tą pačią dieną jau visa lopšelio – darželio bendruomenė pakiliai ir išradingai paminėjo Vasario 16 ąją. Vedantieji pakvietė visą susirinkusią bendruomenę sugiedoti Lietuvos himną. Po to išgirdome eilėraščius apie Lietuvą, buvo išsakytos mintys apie mūsų gimtinę. Pedagogai sudainavo dainą Lietuvai, vaikai visi kartu šoko šokį Lietuvai. Lopšelio – darželio tarybos narė Vilma Urbonienė paskaitė eiles Lietuvai. O koks gi gimtadienis be fejerverkų?! Buvo ir jų, ir balionų, kurie su geriausiais linkėjimais Lietuvai pakilo į orą.

Lopšelio – darželio II buveinės bendruomenė 100 išdėliojo vaikų kurtais trispalviais indeliais, kuriais galėjo grožėtis visa bendruomenė ir kurie ilgam primins vaikams šį skaičių.

Lopšelio – darželio bendruomenė jau nuo mokslo metų pradžios ruošėsi Lietuvos gimtadieniui. Visų pirma visa bendruomenė buvo pakviesta prisijungti prie iniciatyvos platformoje www.aciulietuva.lt, kuri siekia surinkti kuo daugiau padėkų Lietuvai. Tokiu būdu skatinamas pozityvus mąstymas apie mūsų šalį, griaunami stereotipai, o visuomenė įkvepiama didžiuotis savo valstybe. Mainais kiekvienam padėkojusiam yra siunčiama juostelė ant riešo su stilizuotu Vyčiu. Taip visi, dėkojantys Lietuvai, jungiasi į didelę ir vieningą bendruomenę.

Nuo šių mokslo metų pradžios pradėtas pildyti albumas Lietuvai, kuris kiekvieną mėnesį keliauja iš grupės į grupę. Šio albumo puslapiai yra pildomi veiklomis Lietuvai ir kiekvieno mėnesio pabaigoje pristatomi pedagoginei bendruomenei.

Savo pastatą apšvietėme trispalve instaliacija. Vakarais spindinti geltona, žalia, raudona šviesa kūrė šventišką nuotaiką, bylojo apie artėjančią svarbią datą. Itin šventiškai atrodė abiejų lopšelio – darželio buveinių visi langai papuošti meniškais trispalviais akcentais. Juos savo rankomis kartu gamino visa bendruomenė, suvokdama, kad aplinka yra tarsi trečiasis vaiko pedagogas. Viena įspūdingiausių bendruomenės dovanų Lietuvos gimtadienio proga – 4 juostos po 10 metrų. Šiose juostose buvo kviečiami vaikai, tėvai, seneliai, pedagogai tarti Ačiū Lietuvai. Jie ją pildė piešiniais, karpiniais, žodžiais ir pan. Šios juostos lopšelio – darželio bendruomenės bendrystės ir vienybės simbolis. Juo labai kūrybiškai II buveinės pedagogai tarsi apjuosė visą Lietuvą – lauke ant žemės buvo nubrėžtas Lietuvos žemėlapis, kurį vaikai apjuosė laikydami rankutėse juostą. O I buveinės visa bendruomenė laikė rankose šias juostas Vasario 16-osios minėjime. Dėkoju savo rankų darbštumu ir širdžių šiluma prie šios idėjos prisidėjusiems vaikams, tėvams, pedagogams.

Papuošta lopšelio – darželio aplinka dar ilgai mums visiems primins, kad turime už ką padėkoti Lietuvai ir savo kasdieniais darbais linkėti Lietuvai gerovės. Tai primins ir balandžiai, kurie dabar gražiai „sutūpę“ ant darželio sienų su užrašytais linkėjimais Lietuvai. Tai šiai progai paskelbtos akcijos „Mano linkėjimai Lietuvai“ rezultatas, kuomet tėveliai, darbuotojai buvo kviečiami ant trispalvio balandžio užrašyti savo linkėjimą Lietuvai. Daugumoje šių balandžių yra parašyta: „Vienybės, Lietuva“. Būkime vieningi.

Lopšelio – darželio direktorė Indrė Matevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Aleknienė