Žiogeliai

Auklėtoja Reda Jocienė

Auklėtoja Lina Puidokienė

Grupės tel. 8 645 79728


  „ŽIOGELIŲ“ DIENA DARŽELYJE 

700 – 830

Atėjimas į darželį, mankšta, žaidimai

830– 850

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

900 – 1000

Ugdomoji veikla (,,Ryto ratas“, grožinės literatūros kūrinių skaitymas, tyrinėjimai, atradimai, individuali, grupinė veikla, žaidimai)

940–955

Muzika (II, IV)

1110 – 1125

900 – 915

Kūno kultūra (I)

Kūno kultūra (V)

1030 – 1150

Veikla lauke: stebėjimai - atradimai, žaidimai, ekskursijos

1200 – 1220

Pasiruošimas pietums, pietūs

1220 – 1500

Pasiruošimas miegui, miego metas

1530 – 1545

Pasiruošimas pavakariams, pavakariai

1550 – 1730

Ugdomoji veikla (dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planai rytdienai, žaidimai, vaikų saviraiška), veikla lauke, atsisveikinimas

 Grupės „Žiogeliai“ daina

 Kur tu, žioge, kurgi tu skrendi?

Ko slėpynių su mumis žaidi?

Žalią smilgą tau, skanią smilgą tau,

Paupy prie tako suradau.

 

Žiogo žalioj šaly, auga sparnai žali,

O tarp tų žalių sparnų daug skambių dainų.

Žiogo žalioj šaly, vaikšto vaikai geri,

Ir dainuoja tie vaikai patys lyg žiogai.