Darbo užmokestis

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2016 m. (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m.  (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. II ketvirtis (Eur)  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. III ketvirtis (Eur)
Vadovai
 Direktorius  1  1140 1172 1182 1262  
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1,5  879 1028  823 828  
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1  440 478  555  552  
 Ūkvedys  1  427  -  -  -  
 Dietistas  1  454  468  511  508  
 Sandėlininkas  1  440 460  497  501  
 Administratorius  0,5  419 437  454  462  
Pedagogai
Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai  27,2  702 690  709  700  
Logopedas  2  653 662  672  669  
Socialinis pedagogas  1  738 762  761  763  
Muzikos pedagogas  1  653 662  669  666  
Kūno kultūros pedagogas  1  738 -  -  -  
Aptarnaujantis personalas
Auklėtojo padėjėjas 17  382 395 434  431  
Valytojas  1,25  357 376  400  400  
Virėjas  4  375 379  442  428  
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5  318 375  400  400  
Kiemsargis  1,5  375 393  400  400  
Elektrikas, santechnikas, pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas  1  370 -  -  -  
Valgyklos darbininkas  1,5  358 374  402  400  
Mokytojo padėjėjas  2  399 416  442  451