Darbo užmokestis

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2016 m. (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m.  (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. II ketvirtis (Eur)  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. III ketvirtis (Eur)
Vadovai
 Direktorius  1  1140 1172 1182    
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1,5  879 1028  823    
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1  440 478  555    
 Ūkvedys  1  427  -  -    
 Dietistas  1  454  468  511    
 Sandėlininkas  1  440 460  497    
 Administratorius  0,5  419 437  454    
Pedagogai
Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai  27,2  702 690  709    
Logopedas  2  653 662  672    
Socialinis pedagogas  1  738 762  761    
Muzikos pedagogas  1  653 662  669    
Kūno kultūros pedagogas  1  738 -  -    
Aptarnaujantis personalas
Auklėtojo padėjėjas 17  382 395 434    
Valytojas  1,25  357 376  400    
Virėjas  4  375 379  442    
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5  318 375  400    
Kiemsargis  1,5  375 393  400    
Elektrikas, santechnikas, pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas  1  370 -  -    
Valgyklos darbininkas  1,5  358 374  402    
Mokytojo padėjėjas  2  399 416  442