Lopšelio-darželio taryba

Tarybos pirmininkė – Laura Lukauskienė

Tarybos sekretorė – Saulė Laurynienė

Nariai:

  1. Kristina Aleksandrovienė
  2. Gintarė Čiapienė
  3. Renata Jokubauskienė
  4. Neringa Jokubauskienė
  5. Aldona Kokmanienė
  6. Edgaras Juška
  7. Ilona Šilvienė
  8. Laima Vaičienė