Lopšelio-darželio taryba

 Tarybos pirmininkė – Lina Matulevičienė

Tarybos sekretorė – Asta Kavaliauskienė

Nariai:

  • Renata Norkienė
  • Laima Vaičienė
  • Neringa Jokubauskienė
  • Kornelija Tijūnaitienė
  • Evelina Grubliauskaitė
  • Aistė Stoškevičienė
  • Judita Radavičienė

Sudėtis atnaujinta 2023 m. lapkričio 30 d.