Siekiant puoselėti savitą lopšelio-darželio kultūrą, įtraukti bendruomenės narius į ugdymo turinio planavimą, įgyvendinimą ir kaitą, vadovaudamasi nominacijos „Už iniciatyvumą” nuostatais ir darbo grupės dėl nominacijos „Už iniciatyvumą” nutarimą, Gulbės simbolis „Už iniciatyvumą“ 2017 m., skiriamas lopšelio-darželio grupei „Vabaliukai“.