Paskatinimai ir apdovanojimai

 2018 m. savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka VITALIJAI BARTKUVIENEI už aktyvią veiklą sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityje.

2018 m. savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka DIANAI REKLAITIENEI už aktyvią veiklą sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityje.

2018 m. Raseinių lopšelio-darželio direktorės Indrės Matevičienės padėka NERINGAI JURKIENEI už respublikinės kūrybinių darbų parodos „Rašau žodį LIETUVA“ organizavimą.

2018 m. Raseinių lopšelio-darželio direktorės Indrės Matevičienės padėka REDAI JOCIENEI už respublikinės kūrybinių darbų parodos „Rašau žodį LIETUVA“ organizavimą.

2017 m. Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir socialinių reikalų departamento švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjos Reginos Petreikienės padėka INDREI MATEVIČIENEI už profesionalią pagalbą vertinant rajono ugdymo įstaigų Ikimokyklinio ugdymo programas.

2017 m. Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir socialinių reikalų departamento švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjos Reginos Petreikienės padėka VITALIJAI BARTKUVIENEI už profesionalią pagalbą vertinant rajono ugdymo įstaigų Ikimokyklinio ugdymo programas.

2017 m. Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir socialinių reikalų departamento švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjos Reginos Petreikienės padėka RASAI POCIENEI už iniciatyvumą ir kūrybiškumą kuriant edukacines aplinkas, skatinančias bendradarbiavimą ir įtakojančias vaikų ugdymo(si) pasiekimus.