Įgyvendintų veiklų refleksija

 

  • Pedagogų metodinė konferencija „Socialinio emocinio ugdymo sėkmės“  (Atsisiųsti)
  • Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų kūrybinių darbų paroda „Rašau žodį „LIETUVA“  (Atsisiųsti)