Filosofija, misija, vizija

VIZIJA

Patraukli į vaiką ir jo poreikius orientuota ugdymo įstaiga.

MISIJA

Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, paţintinius, socialinius ir kultūrinius poreikius, ugdyti kūrybingas, laisvas, aktyvias ir save atskleidţiančias asmenybes.

FILOSOFIJA  

Gerbti kiekvieną žmogų ir leisti jam būti unikaliu.