Asmens duomenų apsauga

Įsakymas dėl Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Priedas Nr.3

Priedas Nr.4

Priedas Nr.5

Priedas Nr.6

INFORMACINIS PRANEŠIMAS – REKOMENDACIJA KAIP APSISAUGOTI NUO SUKČIAVIMO INTERNETE

REKOMENDACIJA DĖL DUOMENŲ PAŽEIDIMŲ VALDYMO

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠYMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO RASEINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“ TVARKOS APRAŠAS

REKOMENDACIJA DĖL DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO LABIAUSIAI PAPLITUSIOJE ANDROID ĮRENGINIŲ OPERACINĖJE SISTEMOJE

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, vienodas visoms ES valstybėms narėms. Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Pagrindinės Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ duomenų apsaugos pareigūno užduotys:

  1. Informuoti duomenų valdytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoti juos šiais klausimais.
  2. Stebėti, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus.
  3. Paprašius konsultuoti dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
  4. Bendradarbiauti su priežiūros institucija, t. y. Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.
  5. Atlikti kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant BDAR 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoti visais kitais klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

UAB „Duomenų apsaugos tarnyba“, įmonės kodas: 303205892, adresas: Laisvės pr. 60, Vilnius, kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. Nr.: +370 521 24679

 ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais 

Duomenų tvarkymo veiklos įrašų tvarkymo aprašas

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas

Įsakymas dėl Raseinių lopšelio-darželio „saulutė” bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių, patvirtintų Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė” direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu nr. v-73, papildymo

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ privatumo politikos ir slapukų naudojimo taisyklės

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 1 priedas

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 2 priedas

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 3 priedas

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 4 priedas