Komisijos ir darbo grupės

 • Lopšelio-darželio metodinė taryba
 • Pirmininkė - Vitalija Bartkuvienė
 • Nariai:
 • Daiva Žalabinienė
 • Lina Laucevičė
 • Rasa Pocienė
 • Aurelija Kapočienė
 • Vanda Bakutienė
 • Asta Kavaliauskienė

 

 • Vaiko gerovės komisija
 • Pirmininkė - Milda Vežbavičienė
 • Pavaduotoja - Vitalija Bartkuvienė
 • Sekretorė - Vilma Ilevičienė
 • Nariai:
 • Rasa Jokubauskienė
 • Asta Kavaliauskienė
 • Rasa Baležentytė
 • Giedrė Puodžiavelienė
 • Renata Norkienė

 

 • Atestacijos komisija
 • Pirmininkė - Indrė Matevičienė, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė
 • Nariai:
 • Asta Pagarauskaitė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo atstovė
 • Renata Norkienė,  Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ fizinio ugdymo mokytoja, mokytojų tarybos atstovė
 • Inga Vyšniauskaitė, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ PU  mokytoja, mokytojų tarybos atstovė

 

 • Sveikatą stiprinančios veiklos organizavimo grupė
 • Pirmininkė - Vitalija Bartkuvienė
 • Nariai:
 • Asta Kavaliauskienė
 • Giedrė Puodžiavelienė
 • Renata Norkienė