Komisijos ir darbo grupės

Lopšelio-darželio metodinė taryba

Pirmininkė - Vitalija Bartkuvienė

Nariai:

Lina Puidokienė

Zita Urbonavičienė

Daiva Žalabinienė

Asta Kavaliauskienė

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė - Milda Vežbavičienė

Pavaduotoja - Vitalija Bartkuvienė

Sekretorė - Aurelija Kapočienė

Nariai:

Rasa Jokubauskienė

Asta Kavaliauskienė

Reda Jomantaitė

Rasa Baležentytė

 

Atestacijos komisija

Pirmininkė - Indrė Matevičienė, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė

Nariai:

Asta Pagarauskaitė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo atstovė

Vida Aleknienė, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų tarybos atstovė

Gintarė Pupelytė-Urbonienė,  Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ tarybos atstovė

Inga Vyšniauskaitė, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ IU  mokytoja, mokytojų tarybos atstovė

 

Sveikatą stiprinančios veiklos organizavimo grupė

Pirmininkė - Vitalija Bartkuvienė

Nariai:

Asta Kavaliauskienė

Giedrė Puodžiavelienė

Loneda Cirtautaitė

 

 Savitos lopšelio-darželio kultūros plėtros grupė

Pirmininkė- Indrė Matevičienė

Nariai:

Vitalija Bartkuvienė

Asta Kavaliauskienė

Alytė Ramanauskienė

Zita Januškevičienė