Patyriminis ugdymas

AUGDAMAS ATSAKINGAI AUGINU

VABZDŽIŲ NAMAI RASEINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“

 

„KALĖDŲ NYKŠTUKAS“ RASEINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“

Keliaudami po STEAM pasaulį įvairiais metų laikais, mes, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogai, nepraleidome progos ir kalėdiniu laikotarpiu pakvietėme rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendruomenes  įsijungti į rajoninį projektą „Kalėdų nykštukas“.

Projekto tikslas – telkti ir vienyti švietimo bendruomenę, skatinti pedagogų, vaikų ir jų šeimos narių kūrybiškumą, ugdant vartojimo kultūrą, ugdytinių ekologinę savimonę, atsakomybę, integruojant į ugdymą STEAM metodikos elementus.

Šiandien, grožintis besipuikuojančiais nykštukais lopšelio-darželio „Saulutė“ vidaus ir lauko erdvėse, stebint atsiųstas projekto dalyvių nuotraukas, galima teigti, kad tikslas pasiektas. Visi kūrybiniai darbai labai įvairūs, kūrybiški ir išradingi.

Džiaugiamės, kad projekte dalyvavę pedagogai bei ugdytinių šeimos  išradingi ir atrado įvairių galimybių vaikams kūrybiškai veikti. Gamtinę medžiagą iš lauko erdvių  naudojo  veiklai  grupių erdvėse  ir atvirkščiai. Kad tyrinėjimas, stebėjimas būtų įdomus, grupės priemones pritaikė kūrybiškumui lavinti.  Kūrybai pasirinktos įdomios netradicinės medžiagos – eglių šakos, rąsteliai, plastiko indai, įvairios antrinės žaliavos.

Kurdami ar stebėdami kūrimo procesą, vaikai susipažino su daugybe neatrastų priemonių, sprendė, sužinojo, kokios naudojamos tvirtinimo priemonės. Patys klijavo, jungė, puošė, gražino popierines konstrukcijas, savo ir kitų dalyvių darbuose atrado matematikos užduočių  integravimo (matavimo, skaičiavimo, lyginimo) elementų.

Projektas baigėsi. Išpuoštos aplinkos pradžiugino ne tik kiekvieno praeivio akį, bet ir sielą, kuri tapo nauju ieškojimų ir atradimų lauku vaikams. Juk toks ir yra kiekvieno projekto tikslas – dalintis naudinga tarpusavio patirtimi.  Mes, projekto organizatoriai, įsitikinę, kad šis patirtinis projektas buvo įdomus ir naudingas vaikams. Jis praplėtė vaikų akiratį, ugdė vaikų kompetencijas. Tai buvo projektas, žadinantis pedagogų kūrybiškumą, įtraukiant ir grupių bendruomenes.        

Nuoširdžiai dėkojame visoms projekte dalyvavusiems pedagogams. Sėkmės, lydint vaikus į įkvepiantį gamtos žinių pasaulį.

Kalėdų nykštukus pažiūrėti galite čia.

Projekto organizatorės Laima Vaičienė ir Vanda Bakutienė

TOLERANCIJOS MIESTAS

Tolerancijos dienos pamineijmą Lietuvoje inicijuoja Tarptautinė istorinio teisingumo komisija nuo 2003 metų.


Šiemet Tolerancijos dieną darželyje minėjome kurdami Tolerancijos miestą, taikydami STEM metodikos elementus.

,,GAMTOS PAVEIKSLAS - KETURI METŲ LAIKAI“ (VASARA)

Šis projektas – tai puiki galimybė skleistis vaikų saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui ir galimybė pažinti metų laikus ir būdingus jiems požymius tyrinėjant gamtą.

Vaikai, būdami  gamtoje, pažino ją, mokėsi atsakingai elgtis, atrado daug įdomios ir prasmingos veiklos, sužinojo ir patyrė vertingų dalykų. Šioje erdvėje mokėsi skirti pagrindines gamtos objektų savybes (spalvas, formas, dydį, skaičių, masę); klasifikavo jas pagal tam tikrą požymį (skaičiavo, matavo, svėrė, grupavo, lygino), tyrinėjo jų išvaizdą apžiūrinėjo per lupą, stebėjo, kaip objektai keičiasi. Vaikai buvo skatinami svarstyti ir interpretuoti savo įspūdžius ir patirtį, mokėsi susieti reiškinius priežasties-pasekmės ryšiu, kritiškai analizavo informaciją, ją tikslino, ugdėsi kritinį mąstymą, įsisąmonino žinias ir patyrimą.

Organizatorės mokytojos Virginija Narbutienė ir Alytė Ramanauskienė

TYRINĖJIMAS

Tyrinėjimas – tai procesas, kai atidžiai žiūrint, klausant, uodžiant, liečiant, klausinėjant, ieškant informacijos įvairiuose šaltiniuose sužinoma apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektus bei reiškinius, žmogaus sukurtus daiktus, žmonių gyvenimą. Mokslo metų pabaigoje lopšelyje-darželyje  ugdomosios  veiklos prioritetine sritimi buvo pasirinkta viena iš 18 vaiko ugdymosi pasiekimų  sričių- tyrinėjimo sritis, naudojant STEAM metodikos elementus. Vyko įvairios veiklos, bandymai ir eksperimentai. Vaikai susipažino su  medžiagų savybėmis, aiškinosi saugaus tyrinėjimo taisykles, kūrė tyrinėjimo erdves, objektus ir  juos įvairiai išbandė.

                      Lopšelio-darželio kieme vaikai ieškojo kas gyvena pievoje,  stebėjo  vabalus, aptarė  kaip jie atrodo,  ką valgo, kur gyvena, kaip apsigina nuo plėšrūnų, ieškojo atsakymų į klausimus „Ar visi vabalai vienodi?“; „Ar jie gali skristi?“; „Kas padeda jiems tai padaryti?“ ir t. t.

Tyrinėjimo veikloms buvo pasirinkti ir augalai. Vyko augalų sodinimas ir  jų augimo stebėjimas, augimo sąlygų analizavimas. Stebimi pievų augalai, aiškinamasi jų sandara, spalva,  augimo sąlygos. Taip pat tyrinėjamas ir augalų skonis, gaminamos salotos.

Visose veiklose  buvo skatinamas ugdytinių smalsumas, domėjimasis aplinka, noras pažinti ir išsiaiškinti kas ir kodėl vyksta.  Vaikams   buvo sudarytos galimybės tyrinėti pasitelkiant įvairius pojūčius, ugdytis  gebėjimą kelti klausimus, bandyti spėti laukiamus tyrinėjimo rezultatus, juos aptarti ir padaryti išvadas.  

Vitalija Bartkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 STEAM – matematika aplink mus

20210416 121513Balandžio mėnesį visi lopšelio-darželio vaikai aktyviai įsijungė į patirtines veiklas. Sutarėme, kad šį mėnesį veiklose daugiausia dėmesio skirsime matematinei veiklai –  raidei M. Siekti skaičiavimo ir matavimo srities pasiekimų buvo pasirinktos labai įvairios veiklos.

Grupių „Lietaus lašeliai“, „Vyturiukai“ , „Pelėdžiukaiׅ,  „Ežiukai“ „Boružėlės“ ir „Bitutės“  vaikai tapo mažaisiais ūkininkais. Vaikai  skaičiavo, rūšiavo įvairias sėklas, lygino jas pagal dydį, formą, spalvą, ieškojo panašumų ir skirtumų. Aiškinosi,  kaip galima iš sėklų  užsiauginti vaistažolių, moliūgų, pomidorų,  pupų ir  svogūno laiškų - merkė, brinkino, sodino, laistė, stebėjo, tyrinėjo  kaip auga, skaičiavo augančius  savo ir draugų daigelius. Išdygusius daigelius  lygino su draugų pagal aukštį, storį. Matavo  augančių daigelių  nuolat kintantį aukštį: pirštukais, delnu, pieštukais, liniuote ir kt.

Apyrankę draugui  pynė grupių „Saulutės“  ir „Pelėdžiukai“ vaikai. Aiškinosi, iš  kur atsiranda siūlai,  tyrinėjo kaip atrodo  storas  ir plonas siūlas. Pasirinkę  siūlus vaikai bandė pinti, nepasiekus norimo rezultato,  analizavo  iš kokio storio siūlų geriau pinti apyrankę ir kodėl. Nupintas apyrankes  matavo sprindžiais, liniuote ir dovanojo draugui.

Patirtines veiklas  „Saulutės“ plėtojo toliau – nutarė  sudaryti lopšelio-darželio teritorijos žemėlapį. Tyrinėjo planų pavyzdžius, rinko, skaičiavo teritorijos objektus. Naudodami nuotraukas, modeliavo planą ant popieriaus, derindami su vaizdu už lango. Skaičiavo atstumą žingsniais tarp įrengimų.

 Grupėje „Žvirbliukai“  vaikai  stebėjo  auklėtojos  iš antrinių žaliavų sukurtą bokštą.  Pastebėjo, kiek daug jame yra  skirtingos spalvos „kišenių“. Sugalvojo  rūšiuoti, grupuoti spalvotus skrituliukus  pagal  atitinkamą spalvą, lavino suvokimą, atpažįstant, įvardijant  spalvas, tobulino  sensorinius, smulkiosios motorikos gebėjimus ir įgūdžius.  

 Grupėje „Kregždutės“ vaikai iš kavos, mėlynojo kopūsto, vaisinės arbatos, ciberžolės ir persilado prieskonio gamino „valgomus“ dažus ir juos išbandė piešdami.  Skaičiavo, tyrinėjo, lygino  medžiagas, aptarė „dažų“ kvapus, stebėjo,  kaip keičiasi spalvos dažams džiūstant. Skaičiavo, kiek šaukštelių dėjo į puodelius, kiek indelių  dažų pasigamino, lygino pagal dydį. Tobulino orientaciją  popieriaus lape – viršuje, apačioje, kairėje, dešinėje. Grupės „Bangelės“  vaikai  atliko kūrybines veiklas: žaidė su akmenukais, kankorėžiais, juos svėrė, skaičiavo,  kūrė darbelius grupėje , o grupės  „Vabaliukai“ vaikai kūrė darbą ant šviesos stalo, dėliojo save ir šeimos narius, juos skaičiavo, parinko  jau žinomą skaičių, statant šeimai namą, rūšiavo, skaičiavo.

Grupėje „Voveriukai“ vaikai  prisiminė geometrinę formą apskritimas, kelintinį skaičiavimą, skaičiavo kiek įdėjo vaisių, daržovių įdėjo į savo pasigamintą lėkštutę,  dėliojo lėkštutes  nuo didžiausios iki mažiausios. Toliau aiškindamiesi apie sveikatą, asmens higieną, pasidarė muilo gabalėlius, juos skaičiavo kelintiniais skaitvardžiais, lygino. O vaikai iš grupės „Nykštukai “ matematinius gebėjimus ugdėsi ruošdami salotas. Apžiūrėjo vaisius ir daržoves, lygino juos pagal dydį, spalvą, formą, įtvirtino sąvokas „vienas“, „daug“, „didelis“, „mažas“, skaičiavo.

Grupės „Žirniukai “ vaikams apžiūrint darželio erdvėje esančius M.K. Čiurlionio paveikslus, kilo  idėja supažindinti vaikus su Čiurlioniu, jo kūryba, pasitelkiant STEAM metodikos elementus.  Ieškodami susitartų simbolių, geometrinių formų, žymėjosi sukurtoje  lentelėje brūkšneliais, juos skaičiavo,  užrašydami kiekį skaitmeniu, kūrė paveikslams rėmelius.

PU „Pabiručiai“ vaikai veiklose „Sukurk ir atkartok“ atlikdami popieriaus lankstymo veiksmus, įtvirtino matematines sąvokas, skaičių rašymą, piešė.  Iš įvairių grupėje rastų detalių kūrė labiausiai patinkantį nupieštą objektą.

PU grupės „Žiogeliaiׅ“  vaikai  žaidė  Domino: dirbo komandomis, skaičiavo, kiek domino kauliukų  reikia sukurti darbeliui, statė vingiuota ir tiesia linija, matavo komandų suskurtus statinių ilgį, plotį, skaičiavo, kieno Domino kauliukų suma didžiausia.

Vaikai iš PU grupės  „Drugeliai“ ieškojo skaičių aplinkoje – pievoje. Rinko ir skaičiavo pienes, pasirinktiems skaičiams durstė skylutes kartone, skaičiavo, kiek reikėjo gėlių skaičiui sukurti, lygino, matavo pienių kotelių ilgį, mokėsi braižyti diagramą.

Kūrybiškai įgyvendintos skaičiavimo ir matavimo srities veiklos, pasirinkus žaismingas formas, per patirtį  plėtojo vaikų gebėjimus tapatinti, grupuoti, klasifikuoti daiktus pagal formą, dydį ir spalvą, pažinti geometrines formas, matuoti, orientuotis erdvėje. Skatino vaikus mąstyti ir  mokytis  komunikuoti matematine kalba.

 Vitalija Bartkuvienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui

ANTRASIS DAIKTŲ GYVENIMAS

01Visi lopšelio-darželio vaikai  įsitraukė į naują, kupiną atradimų STEAM veiklą ,,Antrasis daiktų gyvenimas“. Tikras iššūkis iš antrinių žaliavų – panaudoto popieriaus, stiklo, plastmasės ar metalo likučių bei kitų žaliavų sukonstruoti daiktą, žaislą ar priemonę.


Savo naujų daiktų vizijas vaikai įgyvendino ir namuose padedant šeimos nariams. Išradingiausi, kūrybiškiausi darbeliai dalyvaus Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Padėka žemei“, kurios vienas iš uždavinių – integruoti į ugdymą STEAM metodikos elementus.

Reda Jocienė, PU mokytoja

STEAM veiklos Lietuvai

20210212 144440Artėjant vasario 16-ai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, vaikai susipažino su savo gimtuoju miestu ir jį kūrė: konstravo gatves, namus, medžius ir  žmones.


Klausėsi pasakojimų apie kunigaikščius, aiškinosi, kaip atrodo Lietuvos pilys ir, pasiruošę reikiamas medžiagas, statė Gedimino pilį. Per visą savaitę vaikai eksperimentavo su spalvomis ir vandeniu, skaičiavo, matavo, rūšiavo  ir statė  įvairių konstrukcijų statinius, kūrė vėliavą ir  tapė trispalvės spalvomis. Visus savo darbus vaikai skyrė  Lietuvai gimtadienio proga.

Vaikai turėjo galimybę tyrinėti, pažinti ir kurti  Lietuvą skirtingų dalykų (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) kontekste. Dirbdami grupelėmis, diskutuodami, pasitardami, bendrai ieškodami sprendimų per įvairius patyrimus, plėtojo savo patirtį ir  ugdėsi pasididžiavimo ir pagarbos jausmą savo gimtinei Lietuvai.

Vitalija Bartkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

STEAM VEIKLA „Antrasis daiktų gyvenimas“

Visi lopšelio-darželio vaikai  įsitraukė į naują, kupiną atradimų STEAM veiklą ,,Antrasis daiktų gyvenimas“. Tikras iššūkis iš antrinių žaliavų – panaudoto popieriaus, stiklo, plastmasės ar metalo likučių bei kitų žaliavų sukonstruoti daiktą, žaislą ar priemonę. Savo naujų daiktų vizijas vaikai įgyvendino ir namuose padedant šeimos nariams. Išradingiausi, kūrybiškiausi darbeliai dalyvaus Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Padėka žemei“, kurios vienas iš uždavinių – integruoti į ugdymą STEAM metodikos elementus.

Reda Jocienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

PROJEKTAS „BASAKOJAI“

36Vasara – palankus laikas stiprinti vaikų  fizinę ir emocinę sveikatą, grūdinti  organizmą pasirenkant veiklai netradicinius  metodus ir priemones. Siekiant šių tikslų, eTwinning platformoje buvo parengtas ir kartu su partneriais iš  Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ ir Raseinių r. Viduklės darželio įgyvendintas projektas  „Basakojai“. Į projekto  veiklas įsijungė  visi lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikai ir pedagogai.

Liepos-rugpjūčio mėnesiais  vaikams buvo siūlomos  fizinio aktyvumo, pažintinės, kūrybinės, patirtinės veiklos. Buvo sudarytos sąlygos  aktyviai judant,  išbandyti ir pažinti savo  kūno galimybes, atliekant tyrinėjimus ir bandymus,  įgyti  naujų žinių apie vandens ir kitų medžiagų savybes, žaisti, kurti gamtoje. Sportuodami, pramogaudami, atlikdami  tiriamąsias  ir kūrybines veiklas, vaikai pratinosi dirbti komandoje, bendradarbiauti. Oras buvo puikus, tad netradicinės veiklos, ypač veiklos su vandeniu karštą vasaros dieną, suteikdavo vaikams netikėtų patyrimų ir džiugių emocijų.

Projekto partneriai eTwinning viešoje erdvėje keitėsi idėjomis, kaip stiprinti vaikų sveikatą, paįvairinant ugdymo procesą vasaros metu, organizuojant integruotas veiklas lauke, naudojant netradicinius metodus ir priemones.

Projekto vadovė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Bartkuvienė

 

PATYRIMINIO UGDYMO SAVAITĖS

Patyriminio ugdymo objektas – FORMOS

Patyriminio ugdymo objektas – SPALVOS

Patyriminio ugdymo objektas – SKYSČIAI

Patyriminio ugdymo objektas – BIRIOS MEDŽIAGOS

Patyriminio ugdymo objektas – VAISIAI IR DARŽOVĖS

Patyriminio ugdymo objektas EMOCIJOS