Aktyvi mokykla – kas tai? Tai ugdymo įstaiga, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas ugdymo įstaigos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant palankią ugdymo įstaigos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdieninį jos gyvenimą. Aktyvi mokykla siekia 3 pagrindinių tikslų: įkvėpti vaikus 60 minučių ir daugiau skirti fiziniam aktyvumui per dieną, vykdyti aukštos kokybės fizinį lavinimą kūno kultūros užsiėmimuose ir sukurti palankią fizinės veiklos kultūrą visiems.

Kodėl aktyvi mokykla? Jau kelinti metai Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogai ne tik išradingai vykdo suplanuotas veiklas, bet ir imasi inovatyvių projektų, dalyvauja  įvairiuose fizinį aktyvumą skatinančiuose renginiuose: Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) ir respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, akcijose „Aktyvus koridorius“, „Mažoji Mylia“, „Rieda ratai rateliukai“, projekte „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada“, Lietuvos masinio futbolo asociacijos (MAFA) ir Lietuvos futbolo federacijos (LFF) projekte „Futboliukas“, #BEACTIVE renginiuose/projektuose „Europos judumo savaitė“, „Judėk šokio ritmu“ ir „Sniego diena“ („Word snow day“). Sveikatos stiprinimo bei fizinio aktyvumo klausimais socialinę partnerystę  plėtojame su trečiojo amžiaus universiteto studentais, Raseinių rajono ugdymo įstaigomis.

Įstaiga, pripažinta aktyvia mokykla, savo bendruomenei praneša, kad joje yra skatinamas vaikų fizinis aktyvumas visą dieną. Į fizinio aktyvumo veiklas stengiamasi įtraukti visą lopšelio-darželio bendruomenę ir partnerius. Fizinis aktyvumas tampa neatsiejama kasdiene veikla.