2022 m. lapkričio – 2023 m. kovo mėn. eTwinning platformoje buvo sukurtas ir įgyvendinamas projektas ,,Augu su pasaka”, skirtas 4-7 metų vaikams. Projekto tikslai:

 Ugdyti vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius, klausantis terapinių pasakų.

  • Stiprinti vaikų kalbinius įgūdžius ir plėtoti žodyną.
  • Lavinti vaikų kūrybiškumą ir vaizduotę.

Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė” socialinė pedagogė Asta Kavaliauskienė ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė Rasa Baležentytė kvietė darželio-lopšelio pedagogus įsitraukti į veiklas. Džiaugiamės, kad į šį projektą įsitraukė Kaiu mokykla iš Raplos (Estija). Taip pat įsijungė kitų ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai: Raseinių lopšelio-darželio ,,Liepaitė” K. Zakutauskienė, Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio A. Vasilienė, Raseinių specialiosios mokyklos V. Navickienė, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos V. Garbaliauskaitė.

Plačiau

ad6907d3a thumbRaseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ socialinė pedagogė Asta ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė Rasa  kovo-lapkričio mėnesiais kvietė priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikus dalyvauti e Twinning platformoje parengtame projekte „Emocijų spalvos“.

Projekto veiklas galite pažiūrėti čia.

Plačiau

20200921 112015Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ grupės ,,Žiogeliai“ bendruomenė dalyvavo ilgalaikiame, visus keturis metų laikus apimančiame, eTwinning projekte ,,Mokausi gamtoje“. Projekto tikslas - patyrimine veikla kaupti gamtos pažinimo patirtį, pastebėti gamtos pokyčius įvairiais metų laikais.

Plačiau

b8b1879e optLopšelyje-darželyje ,,Saulutė“ siekiama, kad vaikai taptų visapusiškomis asmenybėmis, gebantys džiaugtis, mokantys improvizuoti, pasitikintys savo jėgomis, atviri, sugebantys veikti ir priimti sprendimus, esant įvairioms aplinkybėms.

Plačiau

16073415807333859007444487380694Žmonių siekiui persiorientuoti į natūralesnės ir sveikesnės gyvensenos stilių reikalingos žinios, kasdieniniai  įgūdžiai ir motyvuoti paskatinimai, kuriuos mums, kaip kultūrinį paveldą paliko tautos šviesuoliai. Tarp jų ir gydytojos, žolininkės, etnografės Eugenijos Šimkūnaitės literatūrinis palikimas, kaip pasinaudoti gamtos dovanomis ir natūraliais sveikatinimosi  būdais. Siekiant plėtoti ugdytinių gamtamokslinę kompetenciją, ekologinę savimonę  ir sveikos gyvensenos pradmenis, nacionalinėje eTwinning platformoje buvo parengtas projektas „Vaikai žolynėlių pasaulyje“. Šis projektas buvo skirtas  dr. Eugenijos Šimkūnaitės  metams paminėti.

Plačiau

4Siekiant šių tikslų, eTwinning platformoje buvo parengtas ir kartu su partneriais iš  Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ ir Raseinių r. Viduklės darželio įgyvendintas projektas  „Basakojai“. 

Plačiau

b4a41f72c optVis dažniau kalbama, jog pasaulyje daugėja vaikų, kurie jautriau reaguoja į aplinką, yra nervingesni, intensyviau išgyvena kritines, stresines situacijas, sunkiau jas įveikia. Lietuvos respublikos Seimas 2020 – uosius paskelbė Vaikų emocinės gerovės metais, taip siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų emocinės gerovės svarbą, gerinti vaikų psichikos sveikatą ir gerovę, o kartu kurti sveikesnę bei laimingesnę visuomenę.

Plačiau

„eTwinning“ – tai bendruomenė Europos ugdymo įstaigoms. Ši programa skirta švietimo darbuotojams.Į šią platformą, kurioje pedagogai gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi, įsijungė ir Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ II buveinės pedagogės Rasa Pocienė ir Reda Jocienė, grupių „Vabaliukai“ ir ,,Žiogeliai“ vaikai, tėvai.

Plačiau

paveikslKlausantis, kuriant pasaką formuojasi socialinės, kalbinės kompetencijos, lavinama vaizduotė, plečiamas žodynas, mokomasi nuosekliai dėstyti mintis, formuojasi savikontrolės įgūdžiai. Siekdamos tobulinti vaikų socialines, kalbines kompetencijas logopedė Milda Vežbavičienė ir socialinė pedagogė Asta Kavaliauskienė parengė ir įgyvendino nacionalinį eTwining projektą „Pasaka maiše“. Prie projekto prisijungė Alytaus lopšelio – darželio „Pasaka“, Rokiškio lopšelio – darželio „Varpelis", Alytaus lopšelio – darželio „Saulutė“ pedagogai.

Plačiau

  • 1
  • 2