Istorija

Raseinių lopšelis – darželis „Saulutė“ atvėrė duris 1969 metais kovo 16 dieną. Tai buvo pirmas tipinis 280 vietų  darželis Raseiniuose. Veikė 12 grupių, dirbo 60 darbuotojų.

1987-06-01 lopšelis-darželis uždaromas kapitaliniam remontui. Vaikai apsigyveno „Nykštuko“, „Liepaitės“ ir kolūkio „Auksinė varpa “ darželiuose.

2005-2006 m. atliekama lopšelio - darželio dalinė renovacija: pakeisti vieno korpuso langai, renovuota virtuvė.

2011-09 -01 lopšelis-darželis uždaromas renovacijai rekonstrukcijai,  įgyvendinami du ES lėšomis finansuojami projektai:

  • projektas pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“
  • Rekonstruota pastato išorė (sienos, stogas, pakeistos durys, langai) bei modernizuotos  energetikos sistemos    (šildymo, vėdinimo, apšvietimo, įrengtas  saulės kolektorius).
  • projektas „Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas“ įgyvendintas pagal priemonę VP3-2.2- ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. Jo metu buvo sutvarkytas pastato vidus: pakeistos vidaus durys, grindų danga, sanitariniai mazgai, vandentiekio ir nuotekų sistemos vamzdynas, patalpų remontas, rekonstruota valgykla, salė.

2012-10-03 lopšelio-darželio ,,Saulutė“ bendruomenė sugrįžo į atnaujintas, modernias, šiuolaikiškomis priemonėmis aprūpintas patalpas. Šiuo metu veikia 12 grupių: 2 grupės (2-3 m.) ankstyvojo amžiaus, 8 ikimokyklinio amžiaus (3-6 m.) ir 2 – priešmokyklinio amžiaus (6-7 m.) vaikams.

2014 m. lapkričio 24 d. lopšelyje-darželyje veikla vykdoma  dviejuose pastatuose. Antrojo pastato buveinė – Dariaus ir Girėno g. 13, Raseiniai. Grupės įsteigtos vadovaujantis Raseinių rajono  savivaldybės tarybos  2014 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr.TS-232 „Dėl leidimo  biudžetinei įstaigai Raseinių lopšeliui-darželiui „Saulutė“ papildomai steigti ikimokyklinio ugdymo grupes“. Įsteigtos 2 grupės, 1 grupė (1,5-2 m.) amžiaus vaikams, 2 grupės (3-5 m.) amžiaus vaikams.

Nuo 2014 m. rudens lopšelis-darželis savo veiklą vykdo dviejuose pastatuose. Pastate adresu Dariaus  ir Girėno g. 13 įrengtos patalpos penkioms ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėms, sporto ir muzikinio ugdymo salės, kabinetai, virtuvė, valgykla. Šiuo metu lopšelyje-darželyje veikia 17 grupių.

2016 m. lopšelis-darželis tapo sveikatą stiprinančia mokykla.

2020 m. lopšelis-darželis tapo Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos nariu.

2021 m. lopšelio-darželio darbuotojai priėmė pasaulinį „Jerusalemos“ šokio iššūkį.

2021 m. kovo 26 d., socialinio emocinio ugdymo dieną, lopšelio-darželio bendruomenė pasižadėjo vienyti mamas, tėčius, globėjus, mokytojus, specialistus, vadovus, visus, kurie rūpinasi vaikais ir jaunimu, artimaisiais, kolegomis ir įsipareigojo jų gerovei. Socialinis ir emocinis ugdymas nekuria takoskyros tarp rasės, lyties, religijos, amžiaus, atvirkščiai jis vienija vardan vaikų ateities. 

2021 m. vasario mėn. įstojome į Sebastiano Kneipo draugiją.