„Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“

Lietuvos tautinių mažumų vaikų darželiuose vaikai turi galimybę mokytis ir gimtosios kalbos, ir lietuvių valstybinės kalbos. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatyta,
kad tautinių mažumų vaikų darželiuose ir mokyklose priešmokyklinio ugdymo etape
lietuvių kalbos ugdymui skiriama ne mažiau kaip 4 val. per savaitę.
Tėvelių dalyvavimas vaikų kalbinio ugdymo procese yra itin svarbus – vaikai lengviau
ir geriau išmoks lietuvių kalbos, jei tėveliai jiems padės. Kviečiame tėvelius nuolat bendrauti
su darželio pedagogais ir tartis, kaip paskatinti vaikus domėtis lietuvių kalba ir ką daryti,
kad lietuvių kalbos mokymasis būtų sėkmingas ir džiaugsmingas

„Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“ patarimai tėveliams   https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/Leidinys/tevams.pdf